Blog

Yogan flyttad till 19:00!

Yogan flyttad till 19:00!

De två kommande yogapassen är flyttade till 19:00 på prov.

Om denna tid funkar bra så behåller vi den även framöver.