Mikael Liljeholt

Mikael Liljeholt

Ålder
Under 30 år…

Familj
Sambo och den wailande katten Alice. Ja exakt, efter Alice Cooper.

Arbete
Arbetar statligt.

Vad gör mig glad?
B – Big Weight
I – Intensivt arbete
G – Gymnastik

M – Mat
I – Inte ge upp
K – Kettlebell
E – Envishet

Utbildningar
Kettlebell grund
Kettlebell instruktör
Eleiko strength coach