A1: 3×8-10 Russian stepups /ben. Vila 30 sek.
A2: 3×3 Windmill/sida. Vila 60 sek.
B: KB sport.
Jerk dubbel KB. 3 min.
vila 2 min
Jerk dubbel KB 3 min.
Vila 1 min
Clean dubbel KB 3min.
C: KB komplex. Så många komplex som möjligt (obrutna) under 12 min

10 clean
10 utfallssteg bakåt med KB i rack
10 dubbel KB rodd
10 KB frontsquat
2 Kb. Lätt/medelvikt i syfte att hålla obrutna serier.