A: 5×5+3 press + pushpress 2KB, vila 90s mellan set

B: ”Tabata”

Svingar

Armhävningar

Gobletsquats

vila 1min mellan övningarna

C: 3x60s Plankan, vila 2min mellan set