A: Thrusters med 2KB: 12-10-8-6-4 reps

Öka vikten per set!

B: ”6”
6 varv av:

6 thrusters
6 tvåhandssvingar
6 clean and jerk
6 snatch (3+3)
6 utfallsteg bakåt med kb i rack
6 x 10 m farmers walk
vila 60 sek

Försök köra med samma vikt rakt igenom. Relativt lätta vikter, sikta på att köra obrutna set.