A: 3 set av:
6-8 reps/ben Russian step-ups
vila 30 sek
3-5 Wallclimbs
vila 90 sek

B: ”Mini-Pentathlon:ish”
4 min arbete, 4 min vila.
Clean
Pushpress
Snatch
Clean and press

Välj vikt efter övning. En KB så valfria handbyten. När KB:n sätts ned är övningen färdig så se till att vila positionerna.