A: 4 set av:
20 Gående utfallssteg med KB längst med sidorna + 3/3 Turkish getups (lätta vikter, träna
teknik). Vila 2 min mellan set.

B: I par, utför så många varv som möjligt av nedanstående på 15 min. Dvs en jobbar, en vilar.

25 Shuttleruns
20 Tunga ryska svingar
15 Gobletsquat med medelvikt
10 Clean & Jerk 2kb:s medelvikt
5 Manmakers

Försök ha en vikt för tunga ryska svingar (ex 24/32) och en vikt för goblet, clean & jerk samt
manmakers (ex 12/16).
C: Ackumulera ihop till 4 min front leaning rest. Tänk på hållningen.