A:
EMOM 10min: 10 RKBS + 10 Airsquats
vila 3 min
EMOM 5min. 3 burpees + 5+5 Snatch

B:
KB Komplex: 4set av
7 enhandssvingar höger
6 clean höger
5 pushpress höger
4 utfallssteg bakåt med KB i rack höger

7 enhandssvingar vänster
6 clean vänster
5 pushpress vänster
4 utfallssteg bakåt med KB i rack vänster

Vila 30s mellan seten. Försök att öka vikt vartefter…

C)
2 set av: 1 minut häng i räcke och 30 sek handstående mot vägg. Vila 1 min mellan seten.