A: 3 set Bulgarian split squat (3011) Vila 90 sek mellan seten.

B: Snatch
2 min v/2 min h/2 min vila/1 min v/1 min h
Sträva efter att hålla cirka 12-15 snatchar/minut.

C: KB komplex: 3 set av:
10 Åttan
10 alt enhandssvingar
10 press (ev pushpress) 5+5
10 utfallssteg bakåt med KB i topposition
10 KB wallball
Vila 1 min

Sträva efter att gå obrutet. Lätta/medel vikter.