A1: 3x 2/2 Windmills, vila 30s
A2: 3x 171 (H/V) TGU, vila 30s
A3: 3×6 OHS 2KB eller 3/3 OHS 1KB , vila 60s

Ökande vikter…

B: Mot en löpande klocka:
Min 0-3: 70 Ryska KBS
Min 3-6: 10 vändor Rack Carry
Min 6-9: 30 ”Around the world” + 30 Halo
Min 9-12: 30 Jerk/Pushpress 2KB + resterande tid i plankan.

C: Tabata hollow hold