A: 4 set:
8-10 Bulgarian splitsquat v/h. @ 3011
Vila 30 sek
5 Strikta pressar v/h
Vila 60 sek

B: KB komplex: 3 set, vila 60 sek mellan seten
8 enhandsvingar
8 pushpress
8 clean
8 KB rodd
8 utfallssteg bakåt med KB i rack
8 KB wallballs
Byt hand och kör samma med motsatt hand.

C: Samla ihop till 2-3 min häng i räcket