A: Med lätta vikter:

Clean and Jerk 2KB
1 reps var 15e sekund i 2 min.
Vila 1 min
1 reps var 15 sek i 1 min

Vila 2 min

Jerk 2KB
1 reps var 10e sekund i 2min
Vila 1min
1 reps var 10 sek i 1 min.

B: AMRAP 15 min:
5 KB clean and press v
5 KB clean and press h
10 KB frontsquat
5 KB rodd v
5 KB rodd h
5 Armhävningar
Vila mellan varven för att sikta på obrutna set. Medelvikt.

C: Farmers walk. Max vändor (10 m) på 4 min.