3 set. Försök öka vikt set till set på både övningarna:
A1: Sittande KB press med en KB 6/6. Börja alltid med svaga armen.
Vila 30 sek.
A2: 20 gående utfallssteg med 1 KB över huvudet. Byt hand efter 10 steg.
Vila 60 sek.
3 set. Försök öka vikt set till set på både övningarna.

B) I par:
1 varv runt huset med FW/Rackwalk (en person går FW, den andra i KB rack)
20 Manmakers
1 Varv runt huset med FW/Rackwalk
30 Clean and jerk
1 Varv runt huset med FW/Rackwalk
40 Burpees över kompis. Den ena personen ligger i planka, den andra kör laterala burpees över denna person
1 Varv runt huset med FW/Rackwalk
50 Dubbla clean
Välj ett par tyngre KB:s för FW samt dubbla clean och ett par lättare/medel för Rackwalk, Manmakers samt C & J.
Förslag damer 16-24 samt 8-16, herrar 20-28 samt 16-20.