A: På 12 minuter, bygg upp till ett tungt komplex med 2KB av:
1 Rysk sving
1 Clean
1 Pushpress vänster
1 Pushpress höger
1 Pushpress/Jerk med båda.

Det vill säga efter Clean gör du en Pushpress först med ena armen, därefter andra armen, slutligen en jerk med båda.
När du bara arbetar med en av armarna förblir den ”vilande” i rackposition.
För Nybörjare (1kb): 1 Enarmssving + 1 Clean + 1 Press + 1 Pushpress

B: EMOM 8min:
1 TGU med 3 Jerk i toppläget (Nybörjare enbart TGU).
Byt arm varje minut.

C: På 1minut, gör max antal Burpees.
Vila 1 minut.
Dra av ditt antal från 40. (Exempelvis 20 burpees = 40-20=20)
Resterande summa som du har kvar är antalet Manmakers som du nu ska göra!
D: På 1 minut, gör max antal Jumping air squats.
Vila en minut Dra av antalet från 80.
Resterande summa som du har kvar är antalet Ryska kb-svingar som du nu ska göra!
Försök att utföra dessa unbroken om möjligt.