A:
För er som behärskar TGU:
EMOM 10 min 1 TGU+1 halv TGU (upp till knäposition) Byt hand varannan minut.
Lätt vikt min 0-4, medelvikt 5-8, tung vikt 9-10.0

För er som inte behärskar TGU:
Teknikträning med coach 10 min.

B: I par, AMRAP 20min:
5 clean v
5 clean h
5 jerk h
5 jerk v
10 gobletsquat
5 enhandssving v
5 enhandssving h

Vartannat varv.

C: I par, AMRAP 6 min:
4 shuttlerun
4 clean and jerk med 2 KB. Nybörjare kör med en KB (2+2). Medelvikt.
8 airsquat

Vartannat varv.