A1: 3x Gående utfallssteg med en KB över huvudet och en KB i rack – 20 steg. Byt hand efter 10 steg. vila 60s
A2: 3x Goodmorning med KB bakom nacken. 10-15 reps. vila 60s

B: För er som behärskar clean:
2 set av:
10v+10h lätt vikt
vila 30s
8v+8h medelvikt,
vila 30s
6v+6h tung vikt
vila 90s

För er som inte behärskar clean: teknikträning med coach under tiden.

C: I par: AMRAP 12 min:
Kör varannan övning.
15 Goblet squat
25 Ryska svingar
5 Manmakers
10 Clean and Jerk
60 m Rackcarry
Försök att ha max 2 par KB:s inom paret. Tunga KB på goblet och svingar. Medelvikt på resterande.