A: 3 x Svingsstege: Utför 10 svingar var 45e sekund.
Gå sedan vidare till tyngre vikt
Utför 4 höjningar
Om det blir för ”lätt” kan dubbla Kb svingar utföras
Blir det för tungt på sista, utför marklyft istället för svingar
Exempelvis: 12-16-20-24
1 min vila mellan stegarna

B: I par, 5 varv var av:
4/2 (nybörjare kör 2 reps) ”Manmakers extra” (utför två thrusters, dvs först en squatcleanthrusters sedan ytterligare en thrusters).
20 m Waiters walk
Kör varannat varv, en jobbar och en vilar. Föreslagen vikt 8-12/16-20

C: 3 set x 60 sek plankan. Avancerade kör kinesiska plankor.