A: I par, 5 set var av:
10 Powerswings (partnern trycker ner KB:n)
5 Upphopp (max höjd)

B: 3×16 TUNGA utfallssteg 2KB, vila 90s

C: AMRAP 10min:
5+5 Bottom up-press / Press
10 RKBS (Med handsläpp för avancerade)
14 Skridskohopp

D: Axelprehab: 3×3+3 Armbar stretch