A: I lag om 3-4pers:
AMRAP 4min: Strikta pullups ”Conga Line Style”
Vila 1min
AMRAP 4min: Strikta pressar 2KB ”Conga Line Style”
Vila 2min
På 4min: Sitt så länge som möjligt i botten på pistol / squat med en KB i bottom-up-position. Alla jobbar samtidigt.

B: I lag om 4, AMRAP 25min, 2 pers jobbar synkroniserat:
100 Alternerande enarmssvingar
90 Pushpressar 1KB
80 Gobletsquats
70 Floorpress 1KB
60 Utfall 1KB i rack
50 Burpees över KB:n

2 Personer jobbar samtidigt och synkroniserat. När de två har gjort t.ex. 4 svingar var så räknas det bara som 4. När nån i paret måste vila så vilar båda.