A1: 3×8-10 Gobletsquats med 1s paus i botten, vila 30s
A2: 3×8-10 Renegade rows, vila 60s

B: Komplex:
10-8-6-4-2 reps/arm av:
Enhandssving
Snatch
Clean & Press/Pushpress
Utfallssteg bakåt med KB i rack
KB-Rodd

Kör allt med höger först och sedan allt med vänster, dvs:
10 1HKBS höger – 10 Snatch höger – 10 C&P höger – 10 Utfall höger – 10 KB-Rodd höger –
10 1HKBS vänster – 10 Snatch vänster – 10 C&P vänster etc……

Ingen vila mellan handbyten. DVS försök att köra 10 reps av allt på höger resp vänster innan du ställer ner KB:n.

C: I par: 150 Ryska KBS TUNGT! Vid personbyte så utför den som just svingat 10 jumping squats.