A1) 16 gående utfallssteg med två i KB i topposition. Lätta vikter. Vila 60 sek. 3 set 
A2) 8-10 Goodmornings med KB bakom nacken. Vila 30 sek. 3 set 
 
B) AMRAP 25 min 
10 Clean and jerk (5+5) 
20 KB snatch (valfria handbyten) 
30 Airsquat  
40 m Rackwalk med en 1KB
50 ryska svingar 
60 sek plankan 
Välj en KB med medelvikt. Du bör endast behöva bryta ex svingarna i max 2 set.  
 
C) Sidoplankan 60 sek v+h, vila 60 sek x 2 set