A) Välj två av övningarna av Pentahlon. Kör därefter 6 min arbete, 5 min vila, 6 min arbete.
Dvs resp atlet väljer det de känner att de behöver att öva på.
Clean
Clean and press
Halfsnatch
Pushpress
Jerk

Samtliga övningar är med en KB. Valfria handbyten.

B) AMRAP 15min:
5+5 Bottomup pressar (går ej detta så genomföra vanliga pressar)
10 renegade rows
15 KB wallball (alt gobletsquat)
20 m strikt björngång (10 m framåt + 10 m bakåt).
Ampassa vikt efter pressarna.

C)
90 sek gång med en KB i rack och en i FW.
90 sek tvärtom, byt hand
1 min vila
1 min gång en KB i toppen, en i rack
1 min tvärtom, byt hand.