A1)  4x 6-8 sittande pressar med en KB. Börja med svaga armen. Vila 30 sek
A2) 4x 12-14 Gobletsquat. Välj en vikt som börjar bli utmanande kring reps 10-12. Vila 60 sek.
 
B)
4min 
Clean med en KB. Valfria handbyten.
vila 3 min 
4min Pushpress med en KB. Valfria handbyten. Hälen skall ej lyftas från underlaget.
vila 3 min 
4min Jerk med en KB. Valfria handbyten. Träna så att jerken upplevs lättare än pushpressen.
 
Vikten går att variera mellan övningarna (ref Pentathlon).  
 
C) I par, AMRAP 10 min. Vartannat varv. 
20 m björngång  
2 Manmakers 12/16.