A: Välj två av Pentathlons övningar (se nedan). Genomför övning ett i 6 min. Vila 3 min.Genomför övning två i 6 min.
Clean
Clean and press
Halfsnatch
Jerk
Pushpress

B: 5 set av KB komplex. 1 KB:
– 10 KB-Snatch
– 10 m Waiters walk
– 10 Clean and jerk
– 10 m Rack carry
– 10 Enhandssvingar
– 10 m Farmers walk (1 kb)
Byt hand och upprepa
Vila 2 min och försök gå upp i vikt mellan seten.

C: 3 x 30-45 sek viktade plankor (viktplatta på ryggen). Vila 90 sek mellan set.