A) 4×8 Bulgarian split squat @ 31×1, Vila 90 sek.

B)15 min arbete:
Cirkelträning, lätta vikter och fokus på teknik.
Ej metcon utan försök få ett bra flöde med låg/medel ansträngning.
6-8 press med dubbla KB
2+2 TGU
6-8 enbenta marklyft v+h
2+2 TGU
20 ryska svingar
200 m löpning

C) 3×5 Manmakers. Vila 60 sek.