A: Sittande KBpress med en KB, starta med svaga armen.
12-10-8-6-4 reps. Vila 60 sek mellan set.

B: KB komplex:
Clean
Front squat (KB i rack)
Thrusters
Snatch med efterföljande utfallssteg bakåt
1 v, 1 h
2v, 2h
3v, 3h
Detta är ett varv.
Kör tre varv, försök öka vikt vartefter. Vila 1-2 min mellan varven.

C: I par, AMRAP 15min:
6 renegade row
10 m gående utfallssteg med en KB i rack, en i toppen.
10 Seesaw press (alt pressar)
10 m gående utfallssteg (som ovan men växla hand)
6 renegade row
Vartannat varv.