A)
Genrep inför Kb Pentahlon på lördag. Detta passar alla, så vare sig ni skall köra detta på lördag eller inte så är det ett bra test/träning.
Ni som skall köra på lördag, detta är ett tillfälle att pröva de vikter ni tänker använda samt pröva följden av övningarna.
4 min clean
vila 3 min
4 min Longcycle press
vila 3min
4 min jerk
vila 3 min
4 min halfsnatch
vila 3 min
4 min pushpress
Valfria handbyten på samtliga övningar. Sätter ni ned KBn innan setet är slut så är övningen klar.
8 kg = 1 poäng
12 kg= 1,5 poäng
16kg= 2 poäng
20kg= 2,5 poäng
24kg = 3 poäng
Samlar man ihop mer än 1441 p (på fulla Pentahlon) så blir ni ”Superhuman…..”

B)
I par:
120 ballslams (går att skala ned till lämpligt antal, ex 80 st).
Valfria byten men när partner kör ballslam måste den andra personer stå med två KB overhead.