A1: 4×8/8 Bulgarian split squat @30×0, vila 60s
A2: 4×6-8 floorpress med dubbla kb 6-8 reps, vila 90s
B: EMOM 8 min:
6 Thrusters
Försök öka i vikt efter min 5
C: AMRAP 12 min:
16 KB-marklyft
12 Gående utfallssteg
40m Björngång