A) 3×8-10 (H/V) Enbensmarklyft med två KB utmed sidorna. Vila 90 sek mellan seten.

B) 5 set av: 30 sek arbete/30 sek vila:

Powersvingar (förslagsvis med gummiband som motstånd alt tryck aktivt ned KB:n

8an

Pushpress med två KB

Renegade row
Rotera övningar. 20 min arbete inkl vila.

C) I par: 8 min arbete.  Lyft upp tung medicinboll, bär på axel 20 m. Släpp ned. Kollegas tur. Vartannat varv. Bollar finns 6 till 70 kg….