A1) 3×2 min Clean and Jerk. Max 8 reps/minut.

Vila 60 sek.

A2) 3X1+1 min snatch. Max 16 reps/minut.

Vila 60 sek sek.

B) På tid:
20 alt svingar, 20 clean, 20 KB WB, 20 snatch, 20 lunges med KB i rack, 200 m suitcase carry.

C) 3×8-12 superstrika T2B alt T2KB

 

Passbeskrivning:

Del A: Syftet är att träna KB sport och försöka hitta ett tempo i övningarna. Max antal är för att tvingas att hitta en viloposition/låsa ut i övningarna. Snatchen är 1 min v och 1 min h.
Del B: Klassisk chipper. Medelvikt, dvs uppskattningvis ca 16/24. Valfria byten på Suitcase carry (lurar in bålstabilitet i passet). Valfria byten under övningarna.

Del C: Bål. T2B för de som kan, det skall dock vara strikta och gärna med raka ben. Alt är strikta T2KB