A) 3×8+8 Bulgarian split squat (40×0). Vila 90 sek.
B) I par. Amrap 12 min.
Person 1 kör samtliga övningar därefter person 2.
2 KB clean – 1 press – 3 frontsquat – 20 m FW.
vila 2 min
C) I par. Amrap 12 min.
Samma upplägg som del B.
3 KB clean – 2 press – 4 utfallsteg bakåt med KB i rack – 20 m Rackwalk.
Kommentar till dagens KB:
Del A: Håll tempot! 4 sekunder ner i övningen.

Del B och C: Troligen något tyngre vikter på del B jämfört med del C. Gå ihop med någon jämnstark.