A1) 3×3+3 TGU. Vila 30 sek
A2) 3×5 OHS (1 eller 2 kb). Vila 60 sek
B) I lag om 3. Amrap 30 min. Två arbetar, en vilar.
20 manmakers – andra personen står i bottenposition av squat
30 burpees över partner som står i plankan
40 gobletsquat/Frontsquat – andra personen hänger i räcket
50 Renegade row – andra personen står i plankan
60 utfallssteg utan kb – andra personen står i rack
70 Snatch – andra personen står i plankan
Kommentar till dagens KB:
Del A) Lätta/medelvikter. Fokus på positioner och rörlighet. OHS är en svår övning,
ngt enklare med en KB.
Del B) En jobbar aktivt, en jobbar i ”aktiv vila”,
en vilar. Försök att ha en uppsättning KB.