A) 4 min clean
vila 2 min
4 min jerk
vila 2 min
4 min clean and press

1 Kb. Valfria handbyten.

B: 3×3 min amrap. 1 min vila mellan varje amrap.
– 10 (5+5) snatch
– 10 goblet squat
– 10(5+5) clean
– 10 burpees

1 medeltung KB.

Kommentar:
Del A) Träning inför pentathlon. Välj en vikt så att du klarar 4 min på varje övning. Träna på att hålla ett jämnt tempo.

Del B) Full fart men försök att nå samma reps varje set så lägg dig på ca 85% upplevd ansträngning.