A ) 6 min clean. 1 kb, valfria handbyten.

Vila 4 min

6 min Clean and press. 1 kb, valfria handbyten.

B ) E2M 10 min.

5 x dubbla KB svingar

9 x dubbla kb frontsquat

5 x dubbla kb clean

C ) I par. Så många m som möjligt på 8 min:

Suitcase carry. 1 tung kb. Jobba inomhus, KB:n får ej nudda marken så byt person till person. Skifta sidor vid varje set. Personen som ej bär vilar i front leaning rest.

 

Kommentar:
Del  A) Träning inför Pentathlon. Välj den vikt du tror du skall arbeta med, försök håll ett jämnt tempo.
Del B) Strävan är att hålla detta obrutet men det skall vara tungt!
Del C) Fokus på att spänna bålen i suitcase. Utmana er med en tung KB.