A ) Mini-Pentathlon.
4 min arbete per övning, 4 min vila mellan övningarna. 1 KB med valfria handbyten

Clean
Clean and press
Pushpress
Halfsnatch
Jerk

B ) Tabata gobletsquat

Kommentarer:
Del A) Inför Pentathlon. Välj den vikt du tror du skall köra med. Givetvis får ni köra med olika vikt utifrån olika övningar. Tyngre vikt ger mer poäng men orkar du du hålla i KB:n i 6 min (Pentathlon)? Jobba på ett bra jämnt tempo.
Del B) Full fart! Välj en lätt KB.