A ) EMOM 40min:

Minut 1: 20 ryska tunga svingar

Minut 2: 30 situps

Minut 3: 15 pushpress med 2 KB

Minut 4: 20 pushups

Minut 5: 16 stepups (bygg inte upp för högt, hellre tunga vikter) med KB i FW

Minut 6: 15  burpees

Minut 7: 45 sek FW i lokalen

Minut 8: 30 airsquats

Minut 9: 10 sittande pressar med 2 KB

Minut 10: Vila

Kommentar:
Starta på olika stationer. Ingen intervall skall ta längre än 45 sek så reglera reps därefter.