A1 ) 4x 1/1TGU+1/1 Windmill. Vila 30 sek.
A2) 4×8 Frontsquat med KB med 2 sek paus i botten. Vila 60 sek.
B) I go, you go. 6 min.
10 powersvingar + 5 vertikalhopp
C ) I go, you go. 12 min
2 Manmakers + 20 m OH carry
Kommentar:
Överlag ett lättare pass, speciellt ni som skall köra Pentathlon på lördag. Ni andra kan ta lite tyngre vikter.
Del A) TGU och Windmill lätta vikter med fokus på teknik. Utför windmillen i toppen av TGU:n. Lätt/medelvikt på squaten,träna tekniken att hantera frontsquat med KB.
Del B) Med fördel trycker partnern ned KB:n aktivt vid powersvingarna.
Del C) Lätta/medelvikter så att OH cary går att utföra med god kontroll.