A 1) 4×6 Bulgarian split squat @ 30×0. Vila 30 sek

A 2) 3-5 wallclimb med 3 sek i toppen. Vila 60 sek.

 

B ) Amrap 15 min

15 ryska svingar

20 m suitcase carry med KB v

6+6 clean

20 m suitcase carry h

Kommentar:
A) Tempot! Börja med lätt vikt, kan du hålla 3 sek ned så välj en ngt tyngre kb. Reps wallclimb utefter förmåga och styrka. Kommer du inte ända upp så gå så långt du kan med god kontroll och kroppsposition.
B) Välj en medeltung vikt. Försök håll seten obrutna, vilan kort mellan övningarna.