Här kommer vi dagligen att publicera dagens CrossFit WOD  med start i början av december.