A: EMOM 12min:
m1: 3-8 C2B / Pullups / 5 Beatswings + 5 Ringrodd
m2: 3-8 Strikta HSPU /2-3 Negativa HSPU / 1-2 Wallclimbs

B: I par, AMRAP 24min:
60 Boxhopp
50 T2B
40 Shoulder 2 OH @ 40/25kg eller ca 40% 1RM
30 Burpees
20 Muscle ups/C2B/C2B med band
10 Wallclimbs

Tävlingstillägg:

Post workout.

5x500m rodd, vila 1min mellan intervallerna.
Samma tempo på samtliga intervaller!

Om ni är 2: 10 x 500m, varannan intervall.
Samma tempo på samtliga intervaller!