A: Bygg till en tung Power Snatch på 12min.

B: I lag om 4 (1 person/station):
3 varv för max reps av:
1min T2B
1min Wallballs
1min KB-Snatch
1min Boxhopp
1min Vila

Tävlingstillägg:

A: EMOM 8min: 3-6 MU (varannan min BMU, varannan min RMU)

B: 5×5 viktade Pullups @ AHAP