A: EMOM 12min:
m1: 3-8 T2B/3 Beatswing + 3 K2Chest
m2:10-30s Handsteånde
m3: 1 repklättring / 2 Repdrag från sittande

B: I par, AMRAP 15min:
10 Burpee-pullups/
10 Ringdips / Ringdips mot box / Ringdips med band.
10 K2E / K2E mot KB

 

Tävlingstillägg:

A: E90S 12min: PJ+SJ @ >90% 1RM PJ

B: 4×3 Push press @ AHAP