A: Hitta 1RM Power Snatch på 10min

B: Hitta 1RM Frontsquat på 10min

C: ”Smedjan Lactic Test” aka ”Acid”

For time @ 110% effort

250m Rodd
10 Thrusters 40/30kg
10 Burpees
10 Thrusters 40/30kg
250m Rodd

 

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD:

A: AMRAP strika T2B på ett försök

B: AMRAP kippade T2B på ett försök

C: Hitta 1RM close grip bench press