A: EMOM 12min:
m1: 3-8 T2B / 3BSw + 3 K2Chest
m2: 1/1 Turkish get up
m3: 3-6 Strikta HSPU / 3-5 Kippade HSPU / 2 Negativa HSPU

B: AMRAP 20min:
50m Farmers walk 2×32/24kg
30 DU
2/2 Turkish get up

Tävlingstillägg:

Efter dagens WOD

4x4min rodd, vila 3min mellan set. ” A.K.A. ”Björgen-intervaller”
Vila=LÄTT rodd/jogg
Sikta på samma tempo på alla intervallerna.