A: EMOM 10min: 2 HPC @ 60-80% 1RM

B: 3 x Max reps ringdips

C: I par, ”I go U go”

20-18-16-14-12-10 reps av:
Wallballs
SDHP med KB 24/16 (Följer du tävlingsprogrammet kan du köra 32/24kg)

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

4 varv för kvalité, INTE för tid:
3-8 Strikta HSPU
6-12 C2B
8-12 Pistols (Kör med ”roll to candlestick” om du inte kan göra pistols)
Vila 60s