A: EMOM 10min: Hang power snatch + Power snatch @ 70-80% 1RM PS

B: I par, 60s arbete/60s vila (Vartannat varv) i 24 min:
3 Burpees över stången
5 Powercleans @ 50% 1RM

 

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

EMOM 16min:
m1: 3-8 Strikta HSPU
m2: 3-8 Strikta PU

Efter dagens WOD

Samla ihop 3min handstående (Fritt för dig som kan)