A: Bygg, på 12min, upp till en tung rep av: Power clean + Hang power clean

B: I par, 10 varv av:
10 Pushpress @ 50% 1RM
10 Boxhopp över box
10 T2B
10 Wallballs

Tävlingstillägg

Före dagens WOD

A: E2M i 10min:
3-8 Bar MU + 5-12 Strikta HSPU

B: 5×5 DL @ 81% 1RM (1% mer än sist)