A1: 3×10 Press, vila 60s
A2: 3×5 Pullups, vila 90s

B: AMRAP 12min:
10 Boxhopp
10m Handgång/3 Wallclimbs
10 T2B

Tävlingstillägg:

Före dagens WOD

A: E90S 15min: 3 TnG PC @ AHAP

B: Press 6×3 @ 84%

OBS: Om du följer tävlingsprogrammet så kör du pushpress på A1 på dagens WOD.