A: EMOM 12min:
m1: 1 TGU
m2: 3-5 HSPU / 2-3 Negativa HSPU / Wallclimbs

B: OPEN 15.2

På 3min: 2 varv av: 10 OHS 43/29kg + 10 C2B
Om du klarar 2 varv på 3 min så fortsätt.
På 3min: 2 varv av: 12 OHS + 12C2B
Om du klarar 2 varv på 3min så fortsätt.
På 3min: 2 varv av: 14 OHS + 14 C2B
etc…

Scaled kör Pullups och OHS på 29/20kg.
Om du inte ska tävla i OPEN så kan du skala med frontsquats och ringrodd

Tävlingstillägg:

Före eller efter OPEN 15.2

A: E90S 12min: 1 PJ + 1 SJ

B: 4×3 OHS