A: EMOM 10min:
m1: 5-12 T2B/ 5 Bsw + 5 K2Chest
m2: 20-40 DU

B: 4×5 Stångrodd @ AHAP

C: 2x4min AMRAP. Vila 4min mellan AMRAP:S

2-4-6-8-10-12… reps av:
Marklyft @ 50%1RM
Burpees över stången

Tävlingstillägg:
Före dagens WOD.

A: Press 6×3 @ 88%

B: Marklyft 5×5 @ 87%